Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2017

karmelove
"[...] i pomyślałam, że to nie mijanie czasu jest rozdzierające, ale raczej fakt, że zanikają uczucia i emocje, tak jakby nigdy nie istniały."

July 01 2015

karmelove
I pisz do mnie o wszystkim. Że kawa jest za gorąca i że lodówka zbyt pusta. Że gdy biegłeś na tramwaj, na Konopnickiej, ochlapał Cię czerwony samochód. Ford chyba. I że na sali ktoś śpi w trzecim rzędzie pod oknem, a wykładowca założył krawat sprzed wojny. Że przerwy zbyt krótkie, a papierosy za drogie. Że dzień zbyt szybko mija i czasu za mało by wszystko opowiedzieć.
— znalezione
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaretaliate retaliate
karmelove
1198 912f
True beauty of the Soup.io
Reposted fromalkern alkern viadusix dusix
karmelove
3250 2539 500
Reposted fromoblivions oblivions viawrazliwa wrazliwa
karmelove
karmelove
2174 9f21
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawrazliwa wrazliwa
karmelove
Każda miłość, jeśli jest prawdziwa, powinna niszczyć poprzednią, porażać całego człowieka, tyranizować i żądać wyłączności
— Zbigniew Herbert

June 30 2015

karmelove
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Głowacki, Czwarta siostra
Reposted fromdys dys viajohankam johankam
karmelove
Ale to właśnie cała ona, z nagłymi wybuchami złości i pokręconym charakterem, raz była słodkim, delikatnym dzieckiem, a za chwilę dziką i namiętną kobietą.
— Mężczyzna, którego nie chciała pokochać
Reposted fromzenibyja zenibyja viajohankam johankam

June 01 2015

karmelove
" Zupa jest pamiętnikiem, ale posiada pewien szyfr. Tylko niektóre osoby są wstanie odczytać rzeczywistą jej treść, wiedzą, czy dane zdanie odnosi się do mojego aktualnego życia, czy tak po prostu, bez większego powodu kliknęłam repost, bo zwyczajnie mi się ono spodobało. "

May 29 2015

karmelove
5809 3eab 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
karmelove

W pewnym momencie możesz spotkać kogoś, kto będzie dla Ciebie doskonały, w najmniejszych molekułach zaprojektowany by być Twoim największym skarbem i źródłem radości. Ta osoba może albo całkowicie Cię uszczęśliwić, albo totalnie zmiażdżyć.


— Radek Kolago
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
karmelove
Bo tak mam jakoś porąbane w tym życiu, że zanim skończę się cieszyć, to już płaczę.
— Jarosław Borszewicz
karmelove
0362 5b06
Reposted frompugul pugul viawrazliwa wrazliwa
karmelove
4328 13bb
Reposted fromineedcoffee ineedcoffee viawrazliwa wrazliwa

May 22 2015

karmelove
1792 395d
karmelove
7422 e49f 500
karmelove
karmelove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl